”Samarbetet ledde till helt nya sätt att kommunicera våra värden, med fokus på kundnyttan, vilket vi haft stor nytta av i all vår kommunikation sedan dess.”