”Vi började vårt samarbete med Ola Höglund 2018.
5 år senare är vår omsättning dubblerad.”