”Ett mångårigt, förträffligt samarbete med helhetssyn på varumärke och design. Toppen att jobba ihop!”