”När jag kom i kontakt med Ola fick jag upp ögonen för hur jag skulle kommunicera kring varumärket Bromander Guitars. Att det var en bra produkt visste jag, men Ola hjälpte mig att bildsätta och att ta fram berättelsen om mina byggen.”